De mensen achter de
Houtense Spelen

De Houtense Spelen kunnen alleen bestaan dankzij de hulp van de geweldige mensen die meedoen in de organisatie of bestuur; als vrijwilliger, medewerker of stagiair en dankzij onze partners en sponsoren.

Over Houtense Spelen

De Houtense Spelen zijn een non-profit organisatie met als doel:

  • Nieuwe verbindingen creëren in de wijk
  • Verenigings- en bedrijfsleven de kans geven zich te laten zien
  • Een leuk en spannend evenement om aan mee te doen en te kijken.

Geschiedenis

De Houtense Spelen is een nieuw initiatief. De stichting werd in 2020 opgericht. Het begon met een idee van Klaas Jongsma en breidde begin 2021 zich uit tot een 
organisatiestructuur met partners, sponsoren, studenten en vrijwilligers.

Het eerste evenementsjaar wordt 2021 met een aangepaste coronaproof editie en het is de bedoeling dat in juli 2022 het jaarlijkse grote weekevenement vorm en uitvoering krijgt.

"

Iniatiefnemer

Klaas Jongsma

Toen Klaas naar Houten verhuisde kreeg hij zin om iets leuks te organiseren waarbij mensen uit Houten elkaar zouden ontmoeten. Een toernooiconcept van de middelbare school gaf inspiratie en zo is het idee voor de Houtense Spelen geboren.

Isadora Alves

Projectleider

Karolina Ursem

Communicatie

Carina Tangsgaard

Webdesign

Shannon Jordan

Marketing & Design

Ardine Korevaar

Programma & contact

Ondersteuning

Studenten

Perry Richard

Stage Integrale Veiligheidskunde (Hogeschool Utrecht)

Sydney van Holst

Stakeholdersmanagement opdracht (Leisure and Events management at Breda University of Applied Sciences)

Stichting

De Stichting Houtense Spelen is gesticht op 4 december 2020 en heeft ten doel: het organiseren van de jaarlijkse Houtense Spelen in de gemeente Houten, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur:

– Klaas Jongsma
– Isadora Alves
– Karolina Ursem
– Frederik Peelen